Magnet (Beijing/Yuan Ming Yuan)

LexaLu

Regular price $14.99

Shipping calculated at checkout.

Magnet (Beijing/Yuan Ming Yuan)

Color: Multiple.

Pattern: Beijing/Yuan Ming Yuan.

Size: 2” W x 2 3/4” L.